do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
http://bip.pup.mlawa.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw-i-monitor-polski
Drukuj grafikę : tak / nie

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) zamieszczanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa, zamieszczamy poniżej linki prowadzące do w/w dzienników ustaw.