do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
http://bip.pup.mlawa.pl/powiatowa-rada-rynku-pracy/sklad
Drukuj grafikę : tak / nie

Skład

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą:

  1. Wiesław Boczkowski - Przewodniczący
  2. Barbara Gutowska - Wiceprzewodnicząca,
  3. Janina Budzichowska - członek,
  4. Wiesława Falkiewicz - członek,
  5. Jan Łukasik - członek,
  6. Czesław Zaręba - członek,
  7. Paweł Maciak - członek,
  8. Witold Spodobalski - członek,
  9. Kazimierz Sobotka - członek.