do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Pomoc/Jak korzystać z BIP

Jak korzystać z BIP

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urz ę dowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Biuletyn zapewnia pełna zgodno ść z ustaw ą z dnia 6 wrze ś nia 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz 1198) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawi e Biuletynu Informacji Publicznej.

Wiadomości

Umożliwia przegląd wszy stkich wprowadzonych wiadomości. Treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.

Menu Podmiotowe: Podzielona tematycznie struktura menu zbudowana jest w postaci stałych pozycji. Poruszanie si ę po menu odbywa się poprzez naciśnię cie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu Podmiotowe jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Bi uletynie Informacji Publicznej pod warunkiem włączenia go przez administratora BIPu.

Zamówienia Publiczne

Lista publikowanych Ogłoszeń o zamówieniu bądź przetargów publicznych publikowana przez administratora bądź osobę upoważnioną do publikacji.

Kompetencje

Przypisane kompetencje dla operatorów BIP’u związanych z pracą jaką wykonują.

Statystyka BIP

Lista najczęściej odwiedzanych stron/wiadomości bądź zamówień publicznych przez użytkowników.

  • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
  • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-12 13:36:31
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji: