do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Przedmiot i zakres działania

Przedmiot i zakres działania

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie funkcjonuje od 1999 roku. Podwalinę Urzędu w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta w Mławie. W 1990 roku został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna powiatu mławskiego.

Organem zatrudnienia w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest Starosta, będący jednocześnie dysponentem środków Funduszu Pracy określonych algorytmem dla naszego powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin i miasto Mławę. 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
 • ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa 
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
 • Statutu Powiatu Mławskiego,
 • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Szczegółowe informacje:

http://bip.powiatmlawski.pl/1270,przepisy-prawa.html 

http://bip.powiatmlawski.pl/1277,prawo-lokalne.html 

kategoria: Podstawy prawne [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin Organizacyjny PUP 2020.pdf 2020-10-23 14:05 27.04MB pobierz plik: Regulamin Organizacyjny PUP 2020.pdf
pdf Uchwała o zmianie Regulaminu Organizacyjnego.pdf 2016-03-10 14:04:06 553.79KB pobierz plik: Uchwała o zmianie Regulaminu Organizacyjnego.pdf
pdf Uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/303/2014 - uchwalenie statutu.pdf 2014-09-12 10:26:27 344.63KB pobierz plik: Uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/303/2014 - uchwalenie statutu.pdf
pdf Uchwała Nr 985/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11.06.2014r.pdf 2014-06-12 14:13:00 1.03MB pobierz plik: Uchwała Nr 985/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11.06.2014r.pdf
pdf Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf 2014-06-12 14:17:36 20.41MB pobierz plik: Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf
pdf Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Mławie 2012-12-14 09:00:10 2.96MB pobierz plik: Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Mławie
 • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 08:55:24
 • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 09:11:27
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: